XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 25 tekens en 4 woorden.

2021-09-24 2:27:7
<category><pattern>zal volgende keer</pattern>
<template>zal volgende keer minder ruimte laten voor verwarring</template></category>
<category><pattern>om het gebruik</pattern>
<template>Welke backbone aan installaties en installtieruimte moet in de stad aanwezig zijn om het gebruik van de stad zoals in het SMART Cityconcept voorzien mogelijk te maken en mee te groeien met de tijd van de komende 25 jaar?</template></category>
<category><pattern>te stellen voor</pattern>
<template>In welke opzichten is het wenselijk en onwenselijk om ethische richtlijnen op te stellen voor het gebruik van bestaande muziek voor commerciële doeleinden?</template></category>
<category><pattern>het gebruik van</pattern>
<template>het gebruik van kunstmatige intelligentie is gebonden aan duidelijk voorwaarden</template></category>

SMTA VAL vlad.znw
OnderwerpVragen

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing
008
apotheek...
achten tijdens het gebruik.bij gebruik van zetpillen....
004
bezit...
Hoe gaan we over van bezit naar gebruik?...