> > > > > > > > > >

Opening

Gesprekspartnter=

Extractie van kennis
Corpora driven


".$datm.""; $userip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; require_once ("bepl-sgmt-func.php"); require_once ("bepl-taal-func.php"); require_once ("conv.php"); require_once ("config-smta.php"); require_once ("gram-tabl.php"); require_once ("smta-tlkd-func-0017.php"); // require_once ("tlkd-smts-func.php"); require_once ("xtrt-aiml-func.php"); require_once ("xtrt-wiki-func.php"); require_once ("xtrt-xxxx-func.php"); require_once ("tags-tabl.php"); /////////// // print_r($tags_tabl); ////////////////// $taal_rslt=bepl_taal($invr_bzv1); arsort($taal_rslt); // print_r($taal_rslt); echo "
Talen "; $sw=0; foreach($taal_rslt as $taal_key => $taal_val) { if ($sw ==0) { $sw=1; echo " ".$taal_key."#".$taal_val; $taal=$taal_key; } } if ($taal == null) { $taal="nederlands"; } if ($taal == "nederlands") { $wiki_ipcd="nl"; } if ($wiki_ipcd == null) { $wiki_ipcd="nl"; } if ($taal == "engels") { $wiki_ipcd="en"; } if ($taal == "frans") { $wiki_ipcd="fr"; } if ($invr_taal == "frans") { $wiki_ipcd="fr"; } if ($invr_taal == "portugees") { $wiki_ipcd="pt"; } if ($invr_taal == "spaans") { $wiki_ipcd="es"; } if ($taal == "duits") { $wiki_ipcd="de"; } if ($taal == "russisch") { $wiki_ipcd="ru"; } if ($taal == "oekraiens") { $wiki_ipcd="uk"; } $invr_taal=$taal; $invr_ipcd=$wiki_ipcd; ?>
> > > > > > $tlkd_val) { // echo "
".$tlkd_key."
"; $key_elem=explode(" ",$tlkd_key); // echo "
KEY ELEM"; // print_r($key_elem); $key_node=explode("@",$tlkd_key); // echo "
KEY MODE"; // print_r($key_node); $mtsw_tlkd=$key_node[0]; $mtsw_word=$key_node[1]; $mtsw_tlkd=trim($mtsw_tlkd); echo "
Mtsw tlkd ".$mtsw_tlkd." Mtsw word ".$mtsw_word; $mtsw_elem=explode(",",$mtsw_tlkd); echo "
MSW ELEM"; // print_r($mtsw_elem); $chbt_gnrd=$tags_tabl[$mtsw_tlkd]; if ($chbt_gnrd != null) { echo "
Generated ".$chbt_gnrd."
"; } $chbt_aiml=$key_node[1]; echo "
CHBAIML ".$chbt_aiml; $pchbt_aiml="".$chbt_aiml.""; $node_qstn=str_replace("invraiml",$invr_bzv1,$chbt_vrag); $node_qst2=str_replace("invraiml",$mtsw_word,$node_qstn); if ($vrelt != $mtsw_word) { $vrelt = $mtsw_word; echo "
"; // echo "
Wat is de relatie tussen ".$node_qstn."--".$mtsw_tlkd."--".$conv_tabl[$mtsw_key]."
"; echo "
Wat is de relatie tussen ".$invr_bzv1." en ".$mtsw_tlkd." en ".$mtsw_word."
"; echo "
".$node_qst2." en ".$mtsw_tlkd." en ".$mtsw_word."
"; $tlkd_val=strtolower($tlkd_val); $wrds_array[$tlkd_val]=$wrds_array[$tlkd_val]+1; /////////////////////////////// echo ""; $bzv1_val=$tlkd_key; $url = 'https://'.$wiki_ipcd.'.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exintro&titles='.$mtsw_word.'&format=json&explaintext&redirects&inprop=url&indexpageids'; // echo "
".$ed." URL WIKIPEDIA ".$url; $json = file_get_contents($url); $wiki_data = json_decode($json); // print_r($wiki_data); $pageid = $wiki_data->query->pageids[0]; // echo $data->query->pages->$pageid->extract; $extract=$wiki_data->query->pages->$pageid->extract; // echo "
EXTRACT ".urlencode($extract)."PAGE ID ".$pageid; $uextract=str_replace("."," ",$extract); $uextract=urlencode($uextract); // echo "
BEFORE UEXTRACT ".$uextract; // $uextract=str_replace(".","%20",$uextract); $uextract=str_replace("%0A%0A","%2E",$uextract); $uextract=str_replace("%0D%0A","%2E",$uextract); $uextract=str_replace("%0A","%2E",$uextract); $uextract=str_replace("%2C","%20",$uextract); $uextract=str_replace("%3A","%20",$uextract); $uextract=str_replace("%28","%00",$uextract); $uextract=str_replace("%29","%00",$uextract); $uextract=str_replace("++",".",$uextract); // echo "
AFTER UEXTRACT ".$uextract; $extract=urldecode($uextract); $extr_data=explode(".",$extract); if (count($extr_data) > 0) { foreach($extr_data as $extr_key => $extr_val) { $zoek_data=substr($exr_data); echo "
".$extr_val."
"; } } if ($extr_data[$bzv1_val] == "missing") { echo "
Geen wiki voor ".$bzv1_val; } $sw_pr=0; if (count($extr_data) == 1) { $miss_array[$bzv1_val]=$miss_array[$bzv1_val]+1; // echo ""; // echo ""; } if (count($extr_data) != 0) { // echo "
".$bzv1_val."
"; foreach($extr_data as $extr_key => $extr_val) { $bzv1_array[$bzv1_val]=$bzv1_array[$bzv1_val]+1; if ($ed < 3) { // echo "
".$extr_val."
"; $sgmt_rslt=bepl_sgmt($extr_val); // print_r($sgmt_rslt); } foreach($sgmt_rslt as $sgmt_key => $sgmt_val) { $cmds_ipad=$userip; $cmds_bzv2=$sgmt_key."[wiki[nederlands[".$bzv1_val."[".$extr_val."[".$ed; // echo "
DATA CMDS BZV2 TITLE ".$cmds_bzv2; include ("chbt-cmds-code-2.php"); } $ed=$ed+1; $sw_pr=$sw_pr+1; if ($sw_pr < 4) { $sextr_val=str_replace(" ","+",$extr_val); $sextr_val=str_replace(",","",$sextr_val); // echo "
".$sextr_val."
"; $lextr_val="".substr($extr_val,0,128).""; // echo "
".$lextr_val."
"; // echo "<button>".$lextr_val."</button>"; } } } /////////////////////////////// $snode_qstn=str_replace(" ","+",$node_qstn); } } $sinvr_bzv1=str_replace(" ","+",$invr_bzv1); $base_rslt=xtrt_xxxx($invr_bzv1,$invr_taal,"base"); // print_r($base_rslt); $mtsw_rslt=xtrt_xxxx("----",$invr_taal,"mtsw"); // print_r($mtsw_rslt); $mtsw_tabl=""; foreach ($mtsw_rslt as $mtsw_key => $mtsw_val) { // echo "
".$mtsw_key."
"; $mtsw_elem=explode("!!",$mtsw_key); $mtsw_taal=$mtsw_elem[1]; $mtsw_domn=$mtsw_elem[2]; $mtsw_lnks=$mtsw_elem[3]; $mtsw_rchs=$mtsw_elem[4]; $mtsw_datm=$mtsw_elem[5]; // echo "
".$mtsw_lnks."--".$mtsw_rchs."
"; // echo "
".$mtsw_key."
";sw_domn=$mtsw_elem[6]; // echo "
".$mtsw_lnks."--".$mtsw_rchs."
"; $mtsw_lnks=trim($mtsw_lnks); $mtsw_rchs=trim($mtsw_rchs); $conv_tabl[$mtsw_lnks]=$mtsw_rchs; $new_conv=$conv_tabl[$mtsw_lnks]; $new_conv=$conv_tabl[$invr_bzv1]; $new_conv=str_replace("invraiml",$invr_bzv1,$new_conv); // echo "
".$mtsw_lnks."--".$new_conv."
"; } // print_r($conv_tabl); $sinvr_bzv1=str_replace(" ","+",$invr_bzv1); echo "
0.0 ".$invr_taal."--".$invr_vgpt."--".$invr_smdm."--".$invr_bzv1."
"; // echo "
".$invr_vgpt."--".$invr_smdm."--".$invr_bzv1."
"; // ksort($base_rslt); foreach($base_rslt as $base_key => $base_val) { $base_itms=explode("!!",$base_key); // print_r($base_itms); $base_scre=$base_itms[0]; $base_taal=$base_itms[1]; $base_vgpt=$base_itms[2]; $base_smdm=$base_itms[3]; $base_host=$base_itms[4]; if ($base_smdm != null) { $smdm_array[$base_vgpt."@".$base_smdm]=$smdm_array[$base_vgpt."@".$base_smdm]+1; } } // print_r($smdm_array); foreach($base_rslt as $base_key => $base_val) { if (substr($base_host,0,2) == "00" or substr($base_host,0,2) == "20" or substr($base_host,2,1) == "%" ) { // echo "
>Invalid data ".$base_taal."--".$base_vgpt."--".$base_smdm."--".$base_host."
"; } else { // echo "
".$base_host; if ($brelt != $base_smdm) { echo "
0.0A= ".$base_smdm."
"; $brelt = $base_smdm; if ($hrelt != $base_host); { $hrelt=$base_host; // echo "
".$base_taal."--".$base_smdm."--".$base_host."
"; } // echo "
0.1 ".$base_taal."--".$base_vgpt."--".$base_smdm."--".$base_host."
"; // echo "
0.1C ".$base_taal."".$base_host."
"; } } } ////////// exit; $msql_table="aard,base,berp,bzv1,data,freq,gw27,intn,wiki,wtvr,smta,mtsw"; // $msql_table="bzv1,data,wtvr"; // $msql_table="data,wiki"; $msql_itms=explode(",",$msql_table); echo ""; foreach($msql_itms as $msql_key => $msql_val) { // echo ""; $cmsql_val=$conv_tabl[$msql_val]; // echo ""; // echo ""; $sgmt_rslt=bepl_sgmt($invr_bzv1,1); foreach($sgmt_rslt as $sgmt_key => $sgmt_val) { $bzv1_sgmt=explode("@",$sgmt_key); // print_r($bzv1_sgmt); $comb_word=$sgmt_key.",".$cmsql_val.",".$tags_tabl[$sgmt_key]; echo ""; $sgmt_wrds=explode(",",$comb_word); krsort($sgmt_wrds); // print_r($sgmt_wrds); foreach($sgmt_wrds as $wrds_key => $wrds_val) { if($wrds_val !=null) { $wrds_val=trim($wrds_val); $wrds_array[$wrds_val]=$wrds_array[$wrds_val]+1; } } // echo "
0.0B=".$msql_val."--".$cmsql_val."--".$sgmt_key."--".$tags_tabl[$sgmt_key]."
"; } } echo ""; echo "
".$msql_val."
".$cmsql_val."--".$invr_bzv1."
".$cmsql_val."
".$comb_word."
"; arsort($wrds_array); print_r($wrds_array); // exit; echo ""; foreach($msql_itms as $msql_key => $msql_val) { $cmsql_val=$conv_tabl[$msql_val]; echo ""; $data_rslt=xtrt_xxxx($invr_bzv1,$invr_taal,$msql_val,16); foreach($data_rslt as $data_key => $data_val) { $data_dtls=explode("!!",$data_key); $data_scre=$data_dtls[0]; $data_taal=$data_dtls[1]; $data_corp=$data_dtls[2]; $data_lnks=$data_dtls[3]; $data_rchs=$data_dtls[4]; $data_file=$data_dtls[5]; $data_host=$data_dtls[6]; if (substr($data_rchs,0,2) == "00" or substr($data_rchs,0,2) == "20" or substr($data_rchs,2,1) == "%" ) { } else { // echo "
DAA RCHS ".$data_rchs; // $invr_file="./data/".$invr_corp."/lnk00000.dat"; // echo "
INVR FILE ".$data_rchs; $full_docm=file_get_contents($data_rchs); // echo "
".substr($full_docm,10,512)."
"; $full_prts=explode("THE_TITLE: ",$full_docm); $full_text=$full_prts[1]; if ($drelt != $data_rchs and $data_rchs != null) { $sdata_rchs=str_replace(" ","+",$data_rchs); $conv_rslt=$conv_tabl[$data_rchs]; // echo ""; ?> "; $drelt = $data_rchs; } } } } $datm=date("Y-m-d H:i:s", time()); // echo "

Einde Extractie van kennis".$datm."

"; echo "
1.1 Nodes ".$cmsql_val."
".$data_rchs; "
".substr($full_text,0,256)." ....
1.2
1.3 ".$conv_rslt."--".$data_rchs."
"; exit; ?>
0.1 -->
Het Semanta college gebruikt Pandorabot als chatbot platform.

U kunt het Semanta College, Edrobot en onze Receptioniste via het Pandoraplatform leren kennen door een mail te sturen naar humanoid@semanta.nl onder vermelding van "aanvraag pandorabots" of bel met 06-48078750