XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 16 tekens en 3 woorden.

2021-09-25 13:27:13
<category><pattern>het gebruik van</pattern>
<template>het gebruik van kunstmatige intelligentie is gebonden aan duidelijk voorwaarden</template></category>
<category><pattern>het gebruik van</pattern>
<template>geen wonder dat het gebruik van algoritmes gepropageerd wordt als klantvriendelijk</template></category>
<category><pattern>zijn foto gebruik</pattern>
<template>van die afstand heeft lefaudeux in zijn foto gebruik gemaakt</template></category>
<category><pattern>om het gebruik</pattern>
<template>Welke backbone aan installaties en installtieruimte moet in de stad aanwezig zijn om het gebruik van de stad zoals in het SMART Cityconcept voorzien mogelijk te maken en mee te groeien met de tijd van de komende 25 jaar?</template></category>

OnderwerpVragen

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing