1.3.2 Grammaticale en Semantische analyse Right
Grammaticale  Analyse
Woordvormonderhoud
Voorafgaande aan de analyse worden de  woordvormen  gecontroleerd op hun  grammaticale kenmerken. Als een  woordvorm  niet wordt gevonden kan de webeditor de  kenmerken invoeren van de woordvormen  monoclonal  of antibodies etc
Leestekens
Voorafgaande aan de feitelijk analyse  worden  de  leestekens en tussenvoegsels, als  voegwoorden en  bijwoorden, in de uitingen  bekeken. Op basis van een  punt wordt de  uiting of tekst gesplitst in kleinere  deelzinnen.  De deelzinnen  worden gekarakteriseerd  door  een woordvorm waarvan de betekenis  afkomstig is  uit Van Dale en waarover een  voorgedefinieerde vraag  wordt gesteld. 
Voorbeeld 
Nog niet helemaal. Want wat doe ik met de  inhoud van  mijn huidige website en andere  gegevens?
Er is sprake van twee zinnen:
  • Nog niet helemaal 
  • nog niet=lopend
  • Want wat doe ik met de inhoud van mijn  huidige  website en andere gegevens? 
  • want=reden
  • mijn=bezoeker
Analyse
De grammaticale analyse bestaat uit een  aantal  stapsgewijze bewerkingen waarin op  basis van de  grammaticale kenmerken het  karakter van de  woordvorm wordt  vastgesteld. Daaruit ontstaat een  frequentieverdeling die per invalshoek  (gevoel,karakter,grammatica) getoond wordt.  
Gevoel
In het voorbeeld is het gevoel over de uiting  neutraal  ook omdat nog niet alle kenmerken  van de  woordvormen zijn vastgelegd. 
Grammatica
Bij grammatica is op basis van de kenmerken  de  interpretatie  van Semanta.Het gaat om  een conclusie  van de bezoeker waarin  vraag  elementen zijn gevonden  waarvoor de  aandacht van de gesprekspartner (VGPT)  wordt gevraagd. Er zijn in ieder geval   onderwerpen gevonden op basis waarvan de  uiting gesplitst kan  worden in  beantwoordbare delen.  Op basis van een  werkwoordsvorm- of bijwoord van modaliteit  is  aangegeven dat er sprake is van  mogelijkheid. 
Karakter
Het karakter van de uiting veronderstelt een  identiteit  bevat een gebod  op basis van  mogelijke gebiedende  wijs. De webeditor  krijgt de mogelijkheid op basis van  deze  analyse specifiek of generieke vragen te  formuleren  waarvoor de uiting het antwoord  bevat
Semantische analyse
De semantische kenmerken komen voort uit  de context  waarin woordvormen in een tekst  voorkomen. Naast de  bij de grammaticale  analyse ontstane kennis over de  uiting kan nu  met hulp van semantische analyse verder  inzicht worden verkregen  uit de intentie van  de  "spreker" ten aanzien van de uiting.  Daartoe wordt de  uiting verdeeld in  grammaticale segmenten. 
Grammaticale segmenten
Segmenten die ieder op zich en in relatie met  elkaar de  betekenis, met hulp van (semi)-  automatisch  gegenereerde vragen,  de uiting  verder blootleggen.  Ieder woordvorm wordt  bekeken en aan iedere  woordvorm worden  twee of drie daaraan voorafgaande  woordvormen met elkaar gekoppeld. Hieruit  ontstaat  een tabel van segmenten die  hiërarchisch en sequentieel  met elkaar  verbonden zijn met de uiting, corpus en  gerelateerd kennisdomein en met een  gesprekspartner.
De semantische kenmerken komen voort uit  de context  waarin woordvormen in een tekst  voorkomen.
De vastgelegde segmenten hebben een vast  formaat
de semantische kenmerken worden gevolgd  door een  uniek kenmerk vbsb.mvd waarin de  samenstellende  delen worden  gerepresenteerd bepaald lidwoord  bijvoeglijk  naamwoord en  substantief in de vorm van een  meervoudsvorm
In dit voorbeeld is kenmerken een woordvorm  die als  werkwoord en als meervoud is  geformuleerd het  zinsverband leidt voor  Semanta tot de conclusie dat de  meervoudsvorm bedoeld wordt. Op basi van  de de code  mvd en kenmerken worden  vragen gegenereerd:
graphic
graphic
graphic
graphic