1.3.3 Verrijking Aanvullingen
De verrijking bestaat eruit dat woordvormen soms dubbelzinnigheid in het gebruik  bevatten en dat voor iedere  woordvormen synoniemen en antoniemen bestaan.  Daarnaast zijn er grammaticale segmenten, die uit 2 of meer  woordvormen bestaan,  digitaal om te vormen tot andere samenstellingen. Dit onderdeel wordt behandeld  bij  vastlegging  en conversie