Begin 2021-09-26 11:33:18

XTRT WIKI

Extract and process wikipedia

 
<category>
<pattern>infrastructuur</pattern><template>
<button>Een infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie zoals een bedrijf of een instelling </button><button>Deze voorzieningen hebben de volgende basiskenmerken </button><button>ze zijn tot op zekere hoogte blijvend of voortdurend beschikbaar;</button><button>ze functioneren in belangrijke mate onafhankelijk van specifiek gebruik;</button><button>ze zijn bestemd voor algemeen en gemeenschappelijk gebruik In veel gevallen is een overheid verantwoordelijk voor de infrastruct</button><button>In Nederland is het Rijk verantwoordelijk voor de aanleg van rijkswegen en spoorlijnen en grote bouwwerken voor onderzoek en on</button><button>Bekabeling voor transport van elektriciteit en data zijn vaak in particuliere handen</button><button>Provincies en gemeenten hebben verantwoordelijkheden voor de lokale verkeersinfrastructuur inclusief het lokale openbaar vervoe</button><button>Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de gezondheidszorg</button><button>Waterschappen hebben het kwalitatieve en kwantitatieve waterbeheer als belangrijkste taken</button><button>De Europese Unie eist dat infrastructuren op elkaar aansluiten wat bijvoorbeeld zichtbaar is in de op elkaar lijkende verkeersb</button><button>De infrastructuur van organisaties wordt gewoonlijk door die organisaties zelf gedragen</button><button>Organisaties maken natuurlijk ook gebruik van infrastructuren die door overheden worden aangeboden </button>
</template></category>
<category>
<pattern>verduurzamen</pattern><template>
</template></category>
<category>
<pattern>mobiliteit</pattern><template>
</template></category>
<category>
<pattern>constructie</pattern><template>
</template></category>
<category>
<pattern>veiligheid</pattern><template>
</template></category>
<category>
<pattern>detectie</pattern><template>
</template></category>
<category>
<pattern>voorspellen</pattern><template>
</template></category>
<category>
<pattern>levensduur</pattern><template>

End 2021-09-26 11:33:28