Begin 2021-09-26 12:07:17

XTRT WIKI

Extract and process wikipedia

 

<category>
<pattern>veiligheid</pattern><template>
<button>Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van besc</button><button>Veiligheid is een relatief begrip aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is </button><button>Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig</button><button>Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is</button><button>Daarnaast is er nog denkbeeldige veiligheid</button><button>Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet zijn en andersom</button><button>Dit wordt ook wel schijnveiligheid resp</button><button>schijnonveiligheid genoemd </button><button>Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving</button><button>Zo moeten bijvoorbeeld drukvaten aan strenge eisen voldoen om explosiegevaar te minimaliseren en moeten gebouwen voldoen aan all</button>

End 2021-09-26 12:07:25