Begin 2024-06-24 18:26:52
Wikipedia prompt engineering support
Het Semanta college maakt gebruik van wikipedia voor het samenstellen van prompts voor chatgpt
Utterance
Lingvistica's Bezoekerhulp