XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 14 tekens en 3 woorden.

2021-09-16 23:19:41
<category><pattern>soort naam dat</pattern>
<template>cn> beschrijf in algemene termen het soort naam dat volgens u goed zou werken voor uw gesprekspartner</template></category>
<category><pattern>soort gigantische rijdend</pattern>
<template>Is het economische technisch en praktisch haalbaar om een soort gigantische rijdend viaduct te maken waar het verkeer overheen rijdt terwijl er onderhoud wordt gepleegd aan de weg?</template></category>
<category><pattern>via een soort</pattern>
<template>is het mogelijk via een soort jacobsladder energie in zee op te wekken</template></category>
<category><pattern>werken voor uw</pattern>
<template>cn> beschrijf in algemene termen het soort naam dat volgens u goed zou werken voor uw gesprekspartner</template></category>

SGMT ARRAY
1

SMTA VAL dvsb.znw
SMTA VAL vbzp.prs
OnderwerpVragen1@soort51@Voor21@dat2

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing
001
ad...
dat soort dingen niet. karim rekikiwij doen dat soort...
007
gas...
via een soort...
006
genetica...
Waardoor kan de mens evolueren naar een nieuwe soort...

./data/zorgverlener/lnk00015.dat 5304

TITLE THE_URL:zorgverlener
Uiting
Bewerk de reactie
process the text in the iframe