XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 26 tekens en 4 woorden.

2021-09-16 0:7:47
<category><pattern>dit leidt tot</pattern>
<template>dit leidt tot allerlei klachten</template></category>
<category><pattern>kolen aardolie en</pattern>
<template>Door uit de aarde sinds meer dan een eeuw kolen aardolie en gas te ontginnen zou dat een verandering van het gewicht van de aarde kunnen betekenen ?</template></category>
<category><pattern>leidt 3d multimaterial</pattern>
<template>intentie+</template></category>
<category><pattern>leidt het rendementsdenken</pattern>
<template>Leidt het rendementsdenken in de wetenschap tot meer of minder waarde op langere termijn?</template></category>

SGMT ARRAY
1

OnderwerpVragen1@leidt31@vorming2

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing
001
ad...
leidt rusland ook op ek sloetski leidt rusland ook op ek...
009
economische...
leidt...
005
vergrijzing...
Leidt de verhoging van de pensioenleeftijd tot grotere ongelijkheid?...

./data/kerkrecht/lnk00753.dat 2808

TITLE THE_URL:http://www.kerkrecht.nl/content/kerkorde-pkn-2013-art-xi-1
Uiting
Bewerk de reactie
process the text in the iframe