XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 20 tekens en 3 woorden.

2021-09-25 15:23:34
<category><pattern>kolen aardolie en</pattern>
<template>Door uit de aarde sinds meer dan een eeuw kolen aardolie en gas te ontginnen zou dat een verandering van het gewicht van de aarde kunnen betekenen ?</template></category>
<category><pattern>een wetenschapper (nodig)</pattern>
<template>Welke handvaten heeft een wetenschapper (nodig) om ambitie en geweten te combineren om op zinvolle manier te streven naar een succesvolle academische carriere? En hoe kan onderwijs bijdragen aan de vorming van deze normatieve wetenschapper?</template></category>
<category><pattern>door uit de</pattern>
<template>Door uit de aarde sinds meer dan een eeuw kolen aardolie en gas te ontginnen zou dat een verandering van het gewicht van de aarde kunnen betekenen ?</template></category>
<category><pattern>academische carriere? en</pattern>
<template>Welke handvaten heeft een wetenschapper (nodig) om ambitie en geweten te combineren om op zinvolle manier te streven naar een succesvolle academische carriere? En hoe kan onderwijs bijdragen aan de vorming van deze normatieve wetenschapper?</template></category>

OnderwerpVragen

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing
001
infonu...
Oliebeleggingen Tips en info bij het beleggen in aardolie Verdanov...
007
schaliegas...
Zijn de risico's die we lopen met het produceren, opslaan, transport en gebruik van SCHALIEGAS voor de wereld wel aanvaardbaar?...