XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 12 tekens en 3 woorden.

2021-09-25 14:31:14
<category><pattern>ecosysteemdiensten die deze</pattern>
<template>Waarom weten we nog steeds zo weinig van de (bodem-)biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die deze bodemorganismen leveren en hoe we via beheer deze optimaal kunnen benutten</template></category>
<category><pattern>deze mensen deze</pattern>
<template>Wat zijn goede bestaande behandelmethoden voor mensen met ernstige psychi(atri)sche klachten die de problemen onder hun klachten willen verwerken zodat ze hun ware potentieel in kunnen gaan zetten? Waarom krijgen deze mensen deze opties niet voorgelegd?</template></category>
<category><pattern>beheer deze optimaal</pattern>
<template>Waarom weten we nog steeds zo weinig van de (bodem-)biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die deze bodemorganismen leveren en hoe we via beheer deze optimaal kunnen benutten</template></category>
<category><pattern>en zet deze</pattern>
<template> Maak een beoordelingstabel van alle keurmerken en zet deze op het web</template></category>

OnderwerpVragen

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing
008
ad...
Nederland privacyregeling en deze voorwaarden, hebben deze...
002
grenswaarden...
Wat zijn de kritische grenswaarden en omslagpunten in sociale, ecologische en klimaatsystemen?...