XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 19 tekens en 3 woorden.

2021-09-26 11:29:13
<category><pattern>van het menselijk</pattern>
<template>Wat gebeurt er met de sterkte van het menselijk ras nu er ook zwakker DNA wordt doorgegeven?</template></category>
<category><pattern>hun gedrag leren? </pattern>
<template>Worden zilvervissen steeds slimmer en kunnen wij iets van hun gedrag leren?</template></category>
<category><pattern>en gedrag verklaard</pattern>
<template>hoe kunnen ervaringen en gedrag verklaard worden uit de werking van de hersenen</template></category>
<category><pattern>identiteit in (gezondheids)gedrag</pattern>
<template>Welke rol speelt identiteit in (gezondheids)gedrag en gedragsverandering?</template></category>

OnderwerpVragen

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing
001
taalkunde...
Gedrag is het geheel van acties en reacties van een organisme, gewoonlijk met betrekking tot de natuurlijke omgeving en de socia...
009
gedrag...
gedrag...
005