XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 17 tekens en 3 woorden.

2021-09-25 14:7:51
<category><pattern>bij de meeste</pattern>
<template>bij de meeste patienten met de ziekte van crohn zijn de dunne darm</template></category>
<category><pattern>dat de meeste</pattern>
<template>het verste ruimteobject dat de meeste mensen zonder hulpmiddel kunnen zien</template></category>
<category><pattern>we het meeste</pattern>
<template>als ploeg hebben we het meeste succes met de variant waarbij de spelers bij de tweede paal staan</template></category>
<category><pattern>is alle materie</pattern>
<template>Uit welke elementaire deeltjes en krachten is alle materie opgebouwd?</template></category>

SMTA VAL bvsb.afk
OnderwerpVragen

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing
009
natuurkunde...
natuurkunde.nl - kosmologie donkere materie en melkwegstelsels....
001
materie...
materie...
009
deeltjes...
Kun je donkere materie rechtstreeks meten?...