XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 15 tekens en 3 woorden.

2021-09-16 23:18:7
<category><pattern>begrip is voor</pattern>
<template>Hoe kunnen we de samenleving zodanig inrichten dat er meer kennis en begrip is voor mensen met dementie producten en diensten beter op hen zijn toegesneden en mantelzorgers worden gesteund en gewaardeerd</template></category>
<category><pattern>ons begrip van</pattern>
<template>Op welke wijze veranderen nieuwe technologieën zoals Big Data ons begrip van privacy en wat zijn daarvan de mogelijke gevolgen voor de bescherming van en het recht op privacy?</template></category>
<category><pattern>data ons begrip</pattern>
<template>Op welke wijze veranderen nieuwe technologieën gericht op Big Data ons begrip van privacy en wat zijn daarvan de mogelijke gevolgen voor de bescherming van en het recht op privacy?</template></category>
<category><pattern>het begrip responsiviteit</pattern>
<template>het begrip responsiviteit heeft betrekking op de reactie van de omgeving (vader</template></category>

SGMT ARRAY
1

SMTA VAL xavz.vzt
OnderwerpVragen1@voor31@van2

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing
005
mens...
Leraar...
007
taalkunde...
Voor kinderen, voor volwassenen, voor tweede taal verwervers en zelfs voor ouderen met dementie...
005
./data/infonu/lnk00092.dat...
of hyperoniem voor specifiekere...
001
chemie...
De mensheid maakt nieuwe stoffen voor allerlei toepassingen. Iedere seconde wordt één nieuwe stof toegevoegd aan de 65 miljoen...

./data/taalkunde/lnk00141.dat 3953

TITLE THE_URL:taalkunde
Uiting
Bewerk de reactie
process the text in the iframe