XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 13 tekens en 3 woorden.

2021-09-25 15:4:22
<category><pattern>kunnen nemen en</pattern>
<template>Hoe kunnen wij de arbeidsmarkt zo inrichten dat zowel mannen als vrouwen meer dan een paar maanden verlof kunnen nemen en deeltijd kunnen werken zonder hun carrièrekansen te verminderen?</template></category>
<category><pattern>een uitkomst kunnen</pattern>
<template>deze laatste zou een uitkomst kunnen zijn voor de groep klanten die al jarenlang een hoge huur kunnen opbrengen</template></category>
<category><pattern>bevatten die kunnen</pattern>
<template>kunnen bepaalde vooroordelen bevatten die kunnen leiden tot discriminatie</template></category>
<category><pattern>massazou kunnen verklaren? </pattern>
<template>Zou het (zomaar) kunnen zijn dat "het leven" in ons heelal een entiteit is naast massa ruimte en tijd en dat dit wellicht 80% van de "ontbrekende massa"zou kunnen verklaren?</template></category>

SMTA VAL vxpr.tpm
OnderwerpVragen

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing
008
ad...
nten op het spoor kunnen registeren. hierdoor kunnen de...
005
wensen...
kunnen...
001
zeeland...
Waar en hoe (wanneer en met wie) kunnen wij met onze Zeeuwse eigenschap om dijken te kunnen bouwen, polders te kunnen ontginnen,...