XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 19 tekens en 4 woorden.

2021-09-25 15:12:20
<category><pattern>bij de meeste</pattern>
<template>bij de meeste patienten met de ziekte van crohn zijn de dunne darm</template></category>
<category><pattern>dat de meeste</pattern>
<template>het verste ruimteobject dat de meeste mensen zonder hulpmiddel kunnen zien</template></category>
<category><pattern>we het meeste</pattern>
<template>als ploeg hebben we het meeste succes met de variant waarbij de spelers bij de tweede paal staan</template></category>
<category><pattern>de meeste winst</pattern>
<template>an> hoe is de meeste winst gegenereerd in de handel die vergelijkbaar zijn met die van jou</template></category>

OnderwerpVragen

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing
009
semanta...
Ook voor het afsluiten werkt een eenvoudige vraag die met ja of nee te beantwoorden is het best: ‘de meeste klanten kiezen voo...
005
psychologie...
Wat is de rol van het Cerebellum op het Zelfbeeld (bijvoorbeeld bij Meditatie) als Sociale Spanningen geen rol meer spelen....