XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 18 tekens en 4 woorden.

2021-09-26 11:25:12
<category><pattern>oneil stelt in</pattern>
<template>oneil stelt in haar boek dat algoritmen eigenlijk iedereen gelijk zouden behandelen</template></category>
<category><pattern>wie stelt de</pattern>
<template>wie stelt de vast?</template></category>
<category><pattern>stelt dan de</pattern>
<template>Hebben managers een correcter beeld van de eisen die de relevante omgeving aan hun organisatie stelt dan de uitvoerenden waaraan zij leiding geven of juist minder correct?</template></category>
<category><pattern>ecosysteemdiensten die deze</pattern>
<template>Waarom weten we nog steeds zo weinig van de (bodem-)biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die deze bodemorganismen leveren en hoe we via beheer deze optimaal kunnen benutten</template></category>

OnderwerpVragen

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing