XTRT-DATA
Raadplegen corpus Pagina's


Invoer bevat 14 tekens en 3 woorden.

2021-09-26 12:28:30
<category><pattern>oneil stelt in</pattern>
<template>oneil stelt in haar boek dat algoritmen eigenlijk iedereen gelijk zouden behandelen</template></category>
<category><pattern>wie stelt de</pattern>
<template>wie stelt de vast?</template></category>
<category><pattern>stelt dan de</pattern>
<template>Hebben managers een correcter beeld van de eisen die de relevante omgeving aan hun organisatie stelt dan de uitvoerenden waaraan zij leiding geven of juist minder correct?</template></category>
<category><pattern>ecosysteemdiensten die deze</pattern>
<template>Waarom weten we nog steeds zo weinig van de (bodem-)biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die deze bodemorganismen leveren en hoe we via beheer deze optimaal kunnen benutten</template></category>

OnderwerpVragen

Reactie
Relatie
Tekstverwijzing
001
...
* Wie stelt ETF’s samen? Wie stelt ETF’s samen?...
007
vergiftiging...
stelt...
005
grondwetsherziening...
Wat stelt het Nederlands recht nog voor als met het opnemen van het zelfstandige artikel 120 in de Grondwetsherziening van 1983 ...