Xbot palet

 

Om de onafhankelijkheid van taal en type Xbot te verduidelijken hebben wij voor een zorgrobot een Xbotpalet ontworpen waamee scenario´s voor Xbot conversaties gevisualiseerd kunnen worden.  Wij hebben onderscheid gemaakt tussen Waarnemen, Robotbeweging,Robotomgeving, Client en tijdsgebonden handelingen. De scenario´s kunnen worden omgezet in voor de Xbot verwerkbare tekstbestanden die via een dowloadfaciliteit in de eigen omgeving kan worden opgenomen.

 

Xbot visualisatie

 

Een willekeurige Xbot die in staat is waarnemingen te doen van de gezichtsuitdrukking van menselijke gesprekspartner, gezichtsherkenning of de omgevingstemperatuur, en kan op basis van extren of interne commando’s in beweging  komen. Dit geldt niet voor gefixeerde processoren als chatbots.

De Xbot  weet waar hij zich bevindt en kan op commando of op eigen initiatief van de ene ruimte naar een andere gaan en om via de trap naar boven of naar beneden te gaan. De robot kan iemand anders dan Ed Kool verwelkomen  weten waar Ed Kool is en wat hij op een bepaald moment doet. Door de tijd ingegeven handelingen te verrichten. Ontbijt klaarmaken of een kopje thee zetten.

 

Medicijngebruik te initieren door  deze op een vastgelegd tijdstip aan te bieden. 

Misschien wel een van de belagrijkste functies is het bewaken van de leefomgeving, wordt Ed op tijd wakker, is het gas blijven branden, zijn de lichten uit , is de verwarming laag, zijn de gordijnen dicht, is de deur op slot. Als er een calamiteit of afwijking wordt geconstateerd,  automatisch bellen. Alle communicatie over het gedrag van Ed Kool tussen de Xbot is tekstueel te duiden.

 

Scenarioschrijver

 

Voor Lingvistica is de VGPT scenarioschrijver de eerste gesprekspartner die opgeleid wordt door Semantus om een Webeditor in staat te stellen scenario´s voor zijn of haar specifieke Xbot te visualiseren en het scenario en conversatiegedrag op te zetten. Op basis van het Xbotpalet, zie boven kunt u met behulp van Semantus uw eigen scenrioschrijver tot leven brengen.


Kunstmatige intelligentie

 

De eigenlijke intelligentie zit in de verwerking van taal en met name de semantische aspecten.  Semantische aspecten van woordvormen worden bepaald door de context waarin de woordvormen worden gebruikt.  Eigenlijk is een robot een mechanisch voorwerp met bionische eigenschappen aangevuld met een processor waarin alle aspecten van een robot samenkomen.  Op dit moment zijn produktierobots niet of nauwelijks uitgerust met intelligente spraaktechnologie.  Slechts een beperkt aantal robots is in staat het totaal aan gebeurtenissen rond een robot vertaald naar  teksten. Dit geldt voor alle signalen van een robot van sensoren, spraakherkenning en gezichtsherkening , omgevingstemperatuur,vochtigheid, luchtkwaliteit, afmetingen van de ruimte etc.  Signalen die net als bij de mens invloed hebben op het “denkproces” van de robot, en kunnen in de vorm van tekst aangeboden worden aan het  taalverwerkingsproces van de robot. .

 

Xbot beleving

 

De robot is in staat de handdruk van een mens te meten en vast stellen of de handdruk ferm, normaal of licht was. Door dit in te integreren  in de  actuele conversatie wordt de Xbot vermenselijkt.

 

Hetzelfde geldt voor omgevingsgeluiden waarvan de robot boven een aantal  decibel in de conversatie het verzoek kan uiten om het geluidsniveau te verlagen.

 

Bij robots in de zorg doet zich de vraag voor hoe doelmatig dergelijke zorgrobots met de gebruikers kunnen communiceren

 

Het ontwikkelen van wearable robotics waarvan exoskeletten een extreem voorbeeld zijn kan bijdragen aan het verlichten van fysiek zware beroepen.

 

Conclusie

 

Samenvattend is de conclusie dat alle electromechanische signalen van de robot, mits vertaald naar tekst integreerbaar zijn in het taalverwerkingsproces.