BEGIN 2021-09-17 00:07:04
>INVR BZV1 bij hetzelfde
NS 1RL 13DOMN WORD bij hetzelfde
NS 2RL 12DOMN WORD bij hetzelfd
NS 3RL 11DOMN WORD bij hetzelf
NS 4RL 10DOMN WORD bij hetzel
NS 5RL 9DOMN WORD bij hetze
NS 6RL 8DOMN WORD bij hetz
NS 7RL 7DOMN WORD bij het
NS 8RL 6DOMN WORD bij he
NS 9RL 5DOMN WORD bij h
NS 10RL 4DOMN WORD bij
NS 11RL 3DOMN WORD bij
NS 12RL 2DOMN WORD bi
NS 13RL 1DOMN WORD b
Grammaticaal bijen
bij
Grammaticaal bijvoorbeeld
bij
Grammaticaal hetzelfde
bvn
Grammaticaal hetzelfde
gvl
Grammaticaal mate
bij
Grammaticaal zelfde
bvn
Grammaticaal zelfde
gvl
Grammaticaal elfde
bvn
Grammaticaal elfde
gvl