Chatbots en robots klaar om al pratend de wereld te veroveren? Inleiding Toelichting Virtuele gesprekspartners Corpus Samenvatting Leerproces Tekstselectie Voorbewerking Grammaticale  en  Semantische analyse Verrijking Aanvullingen Vastlegging en conversie Converseren Toekomst