1.2 Samenvatting Right
Afhankelijk van de rolverdeling in het opleidingstraject kan de rol van Semanta, onze  eerste digitale lerares, ingevuld  worden voor een VGPT. Onder leiding van een  menselijke webeditor kunnen  de tools van Semanta ingezet worden  om de chatbot,  avatar of robot , reproduceerbare kennis bij te brengen. De informatie kan afkomstig  zijn uit losse uitingen, teksten, tekstbestanden, websites, wikipedia, bol.com,, google  etc.Iedere tekst wordt verondersteld uit een ongestructureerd aantal uitingen te  bestaan waarin een vraag en een antwoord besloten kunnen liggen. Kennis  die  uiteindelijk door middel van intelligente conversaties tussen leerling en VGPT  ontsloten kan worden. De analyse  van de uiting verloopt volgens een vast patroon.
  • Tekstselectie Losse uiting, tekstbestand, website webpagina’s.
  • Voorbewerking Splitsing uitingen,woordvormen en segmenten 
  • Grammaticale  Analyse Karakter , gevoel en bruikbaarheid
  • Semantische analyse Relatie in de context
  • Verrijking Aanvullingen op karakter ,gevoel en taalkundige kenmerken
  • Vastlegging en conversie Afhankelijk van de ontvangende digitale partner is  dit proces automatisch of handmatig