1.1 Inleiding
My name is Ed Kool and I am co-owner of Lingvistica bv one of  the world  leaders  in  supplying off-the-shelf and custom-made  linguistic resources for  various  applications, such as web- search  engines, translation memory, language learning,  automatic  translation, semantic enriched wordlists and  now we are getting  into  cognitive computing.
Vanaf 2010 houdt Lingvistica zich bezig met de vraag  “Kan een computer  natuurlijk  leren spreken?”.  Het antwoord  hopen wij te vinden in de  creatie van Semanta,  waarover later.
Natuurlijk.  Hoor ik u denken, maar is het wel zo natuurlijk. Zou een  computer de  voorgaande zin kunnen formuleren. Ik  denk voorlopig nog niet. De  computerprogrammatuur is in staat tot op een bepaalde hoogte  te achterhalen wat  het  denkproces van de spreker is en juist daar hebben wij ons in de afgelopen jaren  op gericht. 
Om de kwaliteit van de conversatie te duiden gebruikt  Lingvistica het begrip  bruikbaarheid. De term is afkomstig uit het automatisch vertalen en is aangepast  voor Semanta. In de  eisen van Semanta  is terug tevinden hoe deze aanpassing is  uitgepakt.
IBM Watson
Wij hebben bij de komst van  Watson in 2015 de missie van Lingvistica uitgebreid met  "Cognitive computing systems get better over time as they build  knowledge and  learn a domain - its language and terminology, its processes and its preferred  methods of interacting. " Learn and interact naturally and get better as they  build  knowledge and learn a domain's language and terminology.
 “The Era of Cognitive Computing has a bright future with a  solid  grammatical  and  semantic foundation.”
Denkproces
In eerste instantie zal ik iets zeggen over mijn eigen denkproces, ik kan geen  denkproces zo dicht benaderen als het  mijne. Mijn denkproces toont zich in teksten  en af en toe vergezeld van  beelden. De gedachte die zich op een moment  voor doet  kan door een typefuto direct van koers  wijzigen en mijn hand zoekt de terugtoets  om de fout te herstellen.  Dit moet ongeveer het  proces zijn dat zich afspeelt bij elke  bezoeker van een website. Er zijn natuurlijk invloeden  veroorzaakt door zintuigelijke  waarnemingen, die via een plotseling geluid, een opmerking op  TV of gewoon trek in  een  kop koffie, kortom alleen de volledige focus kan het denkproces naar  wens  laten verlopen. 
Afhankelijk van de aard van de website zal de bezoeker meer of minder teksten  inspreken op de  plaatsen waar u dat op  de website voorzien heeft. In uw geval is er  geen URL te vinden waar de  bezoeker een zoekopdracht kan initiëren.  De  bezoeker  is aangewezen op datgene wat u  presenteert en zal zelf zijn weg moeten zoeken. 
En dan is er Semanta de lerares van uw virtuele gesprekspartner.
Om het denkproces te doorgronden is het zaak de taal van de bezoeker af te leiden  uit de door  hem of haar ingegeven  tekst. Wij maken  onderscheid in de teksten op  basis van woorden in de zin. De grammaticale analyse bestaat uit een  aantal  stapsgewijze bewerkingen waarin op basis van de grammaticale kenmerken het  karakter van de woordvorm  wordt vastgesteld. 
SEMANTA  is bedoeld voor organisaties die hun bezoekers tegemoet willen treden  met een virtuele gesprekspartner. De kennis die daarvoor nodig is, ligt besloten in de  eigen website en daarbuiten in het "Internet of  things". Semanta stelt een  webeditor in staat bronnen tekstueel te analyseren en daarmee de gesprekspartner  een  integraal onderdeel van de website te laten zijn. Zelf de webiste overbodig  maken door een "virtuele  receptioniste" in het leven te roepen.In dit artikel wordt  ingegaan op de vraagstelling "Semanta of hoe een computerprogramma zou kunnen  leren praten" en het antwoord daarop van Lingvistica. Alpha versie 17.04.27 is  de  eerst versie waarmee actief klanten zullen worden benaderd. Deze Alpha versie is  voornamelijk bedoeld  interesse te kweken en te toetsen in hoeverre er  belangstelling bestaat voor de Semanta Services. Uit een aantal  contacten blijkt dat  de belangstelling aanwezig is en groeiend is.