1.4 Converseren
Converseren vindt plaats op dezelfde wijze als het leerproces met dit verschil dat de  gesprekspartner, kennisdomein en corpora bekend worden verondersteld. De  conversatie wordt geïnitieerd door een intake- proces waarin de bezoeker zich  identificeert en het gesprek opent.
Via de link naar het intake-proces is per taal,kennisdomein, gesprekspartner of  corpus een  selectie te  maken.
Er zijn twee manieren om met Semanta opgeleide gesprekspartners te converseren.  In de eerste plaats met een  chatbot, er is overigens maar een chatbot, die in  verschillende scripts gebruikt wordt.
Program_o is een implementatie van AIML  waarmee de infrastructuur voor een chatbot  of een reeks chatbots opgezet kan worden.
Het verschil tussen een chatbot en een VGPT is  het feit dat een chatbot geen andere  conversatie kent dan  die in de AIML omgeving  is vastgelegd. 
Een VGPT heeft daarentegen toegang tot alle  bronnen  die met het kennisdomein  verbonden zijn zoals losse uitingen, tekst,  webpagina's, BOL.com, Wikipedia en andere  bronnen zoal Google en Bing.
De chatbotdemo van Semanta is een  implementatie van een chatbot in het  kennisdomein van een gesprekspartner. Het  kiezen van een gesprekspartner  geeft de  bezoeker de kans om een of meer corpora te  betrekken in de conversatie. 
De webeditor kan er voor kiezen om dit via de  receptioniste te doen of direct via een  instructie aan de chatbot.
graphic