Welkom bij Semanta uw digitale opleidingsinstituut voor chatbots en digitale gesprekspartners.
Semanta is zelf ook in opleiding en is in alphatest Voor een opmerking of inschrijven voor de betatest humanoid@semanta.nl of bel met 31-6-48078750
Selecteer wat u wilt bespreken met mij


White paper

2024-03-05 05:58:42
Goede morgen effe p..n en dan weer terug of toch maar opblijven
Soms is het licht om deze tijd...

Host 10.184.19.84 1
Host 10.184.19.84 2
Connected successfully
Host 10.184.19.84 3

Generatieve grammatica en brein-computerinterfaces. Chatgpt3 zegt hierover het volgende

Generatieve grammatica

is een theorie binnen de taalkunde die zich bezighoudt met het beschrijven van de regels die ten grondslag liggen aan de taalproductie. De centrale vraag die generatieve grammatici proberen te beantwoorden is hoe het mogelijk is dat sprekers van een taal onbeperkt nieuwe zinnen kunnen produceren. Generatieve grammatica's proberen deze vraag te beantwoorden door het bestuderen van de grammaticale regels die aan de basis liggen van taalproductie.

Brein-computerinterfaces

(BCI's) zijn technologieën die het mogelijk maken om rechtstreeks te communiceren met de hersenen. Deze technologieën worden vaak gebruikt om mensen met een motorische beperking te helpen, zoals mensen die lijden aan amyotrofe laterale sclerose (ALS) of die een dwarslaesie hebben opgelopen. BCI's werken door het registreren van de elektrische activiteit van de hersenen en het omzetten van deze signalen in opdrachten voor een computer.
Er zijn verschillende manieren waarop generatieve grammatica en BCI's met elkaar verbonden kunnen worden. Eén mogelijke toepassing van BCI's is bijvoorbeeld het gebruik van hersensignalen om de taalproductie te besturen. Door het registreren van de hersenactiviteit die samenhangt met taalproductie, zou het mogelijk kunnen zijn om een computer te laten 'raden' welke zin de spreker van plan is om te produceren voordat de zin daadwerkelijk is uitgesproken. Een andere mogelijke toepassing van BCI's is het gebruik van deze technologie om de taalproductie van mensen met spraakstoornissen te verbeteren. Door het registreren van de hersenactiviteit die samenhangt met de intentie om te spreken, zou het mogelijk kunnen zijn om computers te gebruiken om de spraak van deze mensen te decoderen en te vertalen in spraak die voor anderen begrijpelijk is.
Kortom, er zijn verschillende manieren waarop generatieve grammatica en BCI's met elkaar verbonden kunnen worden. Het is echter belangrijk op te merken dat deze toepassingen nog in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling zijn en dat er nog veel onderzoek nodig is om de potentie van deze technologieën volledig te begrijpen.

Semanta gebruikt tekstuele bronnen

, die deel gaan uitmaken van een taalmodel. Doordat wij voor veel talen (25) een taalmodel hebben, is de transfer van taal naar taal relatief snel, 3-4 weken.
Conversatie
 • Dynamische teksten zijn nog niet bekend in de taalmodellen. Na verwerking en moderatie door Semanta, automatisch, en de webeditor, handmatig en semi-automatisch, gaat de kennis deel uitmaken van de statische kennis,
 • Statische teksten zijn een op een bekend in de taalmodellen. De kennis is al eens vastgelegd en is door gebruik van variabelen breed inzetbaar. In de conversatie tussen een bezoeker en een gesprekspartner; verantwoordelijk voor de verwerking van dynamische teksten,en ondersteund door een >chatbot; verantwoordelijk voor de presentatie van statische teksten.
 • Taalmodellen

  Gebaseerd op de functionaliteit van onze taalmodellen, Wikipedia, Chatgpt en de grammaticale en semantische kennis van Ed Kool , is het Semanta College gericht op de voorbereiding van jongeren, werkzoekenden en mensen met een baan op hun toekomst met AI en digitale gesprekspartners. Het doel is om jongeren, werkzoekenden en mensen met een baan te informeren en te inspireren om gebruik te maken van de diensten van Semanta College voor de beste voorbereiding op hun toekomst.

  Functionaliteit

  De gesprekspartner taalkundige heeft toegang tot 53 corpora in 25 talen Ieder onderdeel van een website kan gepresenteerd worden als onderwerp van een gesprek. Semanta gebruikt de in het tekstbestand aanwezige informatie om gespreksonderwerpen te formuleren waaruit de gesprekspartner kan putten om de aan hem gestelde vragen of aangeboden uitingen te analyseren en een reactie te formuleren. Ieder onderwerp van gesprek wordt gedeeld met virtuele gesprekspartner. Semanta heeft een aantal virtuele gesprekspartners in het leven geroepen om de reeds aanwezige kennis te ontsluiten Iedere gesprekspartner heeft kennis beschikbaar over een of meer kennisgebieden. Semanta heeft op basis van de beschikbare corpora een aantal kennisgebieden gedefinieerd. Ieder kennisgebied omvat een of meer corpora. Iedere website heeft precies een corpus Semanta is in staat de tekst in een corpus te duiden op taal en onderwerp en legt relaties tussen woordvormen en corpora.
  href=https://www.semanta.nl/semanta/xtrt-wiki.php?bzv1=>Iedere tekstuele bron met meer dan 512 tekens wordt opgenomen in een corpus dat per .>taal beschikbaar komt in een >kennisdomein.