Onderstaande tekst geeft een indruk van de functionaliteit van Semanta en de uitgangspunten en eisen die daaraan ten grondslag liggen.

Iedere website bevat zinvolle informatie.

" kennisdomein

Semanta gebruikt tekstuele bronnen, die deel gaan uitmaken van een corpus dat per taal taal beschikbaar komt in een kennisdomein. In de conversatie tussen een bezoeker en een gesprekspartner en ondersteund door een chatbot te worden gepresenteerd.
Statistiek De gesprekspartner taalkundige heeft toegang tot 53 corpora in 25 talen

Ieder onderdeel van een website kan gepresenteerd worden als onderwerp van een gesprek.

Semanta gebruikt de in het tekstbestand aanwezige informatie om gespreksonderwerpen te formuleren waaruit de gesprekspartner kan putten om de aan hem gestelde vragen of aangeboden uitingen te analyseren en een reactie te formuleren.

Ieder onderwerp van gesprek wordt gedeeld met virtuele gesprekspartner.

Semanta heeft een aantal virtuele gesprekspartners in het leven geroepen om de reeds aanwezige kennis te ontsluiten

Ieder gesprekspartner heeft kennis beschikbaar over een of meer kennisgebieden.

Semanta heeft op basis van de beschikbare corpora een aantal kennisgebieden gedefinieerd. Ieder kennisgebied omvat een of meer corpora. I

edere website heeft precies een corpus

Semanta is in staat de tekst in een corpus te duiden op taal en onderwerp en legt relaties tussen woordvormen en corprora.