Semanta's Linguistic Neural Networking

Grammar and Semantics

  
Wordform
Previous
Analyseerbare teksten
2022-08-19 20:21:31:formuleren>formuleren...

Extra Teksten--
2022-08-19 20:21:31--semantus


Mijn eerste gedachte
formuleren van
bij het formuleren van een filosofische vraag is dit niet perse belangrijk
formuleren en
het vaginaal front dat hij ingeschakeld had om de verdachtmakingen van religieuze kant te formuleren en zijn ziel schoon te maken voordat het terminale proces in werking zou treden