> > > > > > > > > > > > >
een
Opening

Host 10.184.19.84 1
Host 10.184.19.84 2
Connected successfully
Host 10.184.19.84 3   Semanta conversatie . uiting "; $tags_tabl["prc"]="wat is uw betrokkenheid bij invraiml "; $tags_tabl["prc"]="Wat of wie maken deel uit van dit proces"; $tags_tabl["prc"]="wat is het resultaat van het process invraiml "; $tags_tabl["prc"]="Wat is het resultaat van dit proces"; $tags_tabl["prd"]="Over welke periode gaat invraiml "; $tags_tabl["prp"]="waar is de eigen naam invraiml van afgeleid"; $tags_tabl["prs"]="waar woont invraiml "; $tags_tabl["prs"]="waar bevindt zich invraiml "; $tags_tabl["prs"]="Kent u de persoon of personen in kwestie als het over invraiml gaat"; $tags_tabl["prt"]="wat is de ernst van uw vraag"; $tags_tabl["prv"]="in welk deel van invrland ligt invraiml "; $tags_tabl["prv"]="wat is de hoodstad van invraiml "; $tags_tabl["pst"]="welk type parasiet is invraiml "; $tags_tabl["pts"]="is invraiml locatie plaats"; $tags_tabl["pvc"]="wat is de hoofdstad van de provincie invraiml "; $tags_tabl["rbt"]="welk type robot is invraiml "; $tags_tabl["rcp"]="wat is het recept van invraiml "; $tags_tabl["rep"]="bedoelt u repareren als invraiml "; $tags_tabl["rit"]="begin en einde invraiml "; $tags_tabl["rlg"]="bij welke religie vind ik invraiml "; $tags_tabl["rlx"]="welke vorm van relaxatie of ontspanning veroorzaakt invraiml "; $tags_tabl["rlx"]="moet er ook betaald worden voor invraiml "; $tags_tabl["rmt"]="Welk deel van de ruimte"; $tags_tabl["rsc"]="welk risico doet zich hierbij voor"; $tags_tabl["rst"]="Geeft het u rust"; $tags_tabl["rvr"]="van waar naar waar loopt de invraiml "; $tags_tabl["rvr"]="waar stroomt de rivier invraiml "; $tags_tabl["sat"]="Hoe satirisch is invraiml bedoeld"; $tags_tabl["scl"]="wat is het sociale karakter van invraiml "; $tags_tabl["skr"]="hoeveel suiker zit er in invraiml "; $tags_tabl["smk"]="wat is de smaak van invraiml "; $tags_tabl["smk"]="welke smaak heeft invraiml "; $tags_tabl["soc"]="wat zijn de sociale aspecten van invraiml "; $tags_tabl["spc"]="wat is er speciaal aan invraiml "; $tags_tabl["spl"]="welk spel speelt invraiml "; $tags_tabl["spr"]="kan het nog beter"; $tags_tabl["spt"]="tot welke sport hoort invraiml "; $tags_tabl["stm"]="welke stimulans wordt bedoeld"; $tags_tabl["sts"]="wat is de situatie als invraiml afgesloten is"; $tags_tabl["sts"]="wat is de status na invraiml "; $tags_tabl["stv"]="wat is de staatsvorm van invraiml "; $tags_tabl["svb"]="sociale verzekeringsbank"; $tags_tabl["sww"]="tweede wereldoorlog wat vond er plaats"; $tags_tabl["tal"]="in welke taal is opgeslagen"; $tags_tabl["tbd"]="moet nog verder bewerkt worden"; $tags_tabl["tbs"]="wanneer wordt tbs opgelegd"; $tags_tabl["tgn"]="wat is de tegenstelling van invraiml "; $tags_tabl["tgn"]="waar kan de tegenstelling door veroorzaakt zijn"; $tags_tabl["tlc"]="kunt u invraiml toelichten"; $tags_tabl["tln"]="wat is het kengetal van invraiml "; $tags_tabl["tlf"]="Wie kunt u via invraiml Bellen"; $tags_tabl["tlk"]="welk onderdeel van de taalkunde is aan de orde"; $tags_tabl["tme"]="Wanneer is dat dan"; $tags_tabl["tpe"]="om welke type invraiml gaat het hier"; $tags_tabl["tpe"]="waarom spreekt u mij aan"; $tags_tabl["tpm"]="wie bedoelt u daarmee"; $tags_tabl["trg"]="welk doel is er bereikt"; $tags_tabl["trj"]="welke weg volgt invraiml "; $tags_tabl["tvl"]="welk toeval speelt bij invraiml een rol"; $tags_tabl["tvl"]="Bent u toevallig op bezoek bij invraiml "; $tags_tabl["twl"]="waar heeft u twijfel over"; $tags_tabl["twp"]="wat wordt bedoeld"; $tags_tabl["twz"]="waar verwijst invraiml naar terug"; $tags_tabl["ugv"]="gaat dit om geld() media() dagblad() boeken() muziek()"; $tags_tabl["uit"]="kan het ook weer aan"; $tags_tabl["unv"]="met welke universiteit is invraiml verbonden"; $tags_tabl["url"]="Wilt u op bezoek bij http://www. uiting "; $tags_tabl["urp"]="wat is het doel van de uitroep invraiml "; $tags_tabl["val"]="wat ging er mis"; $tags_tabl["vat"]="wat bevat het vat"; $tags_tabl["vbd"]="wat wordt er door invraiml met elkaar verbonden"; $tags_tabl["vdl"]="welk voordeel is gerelateerd aan invraiml "; $tags_tabl["vds"]="wat is invraiml voor voedsel"; $tags_tabl["vds"]="kan of kunnen invraiml rauw gegeten worden"; $tags_tabl["vds"]="hoe kun je invraiml in een recept gebruiken"; $tags_tabl["vdt"]="welk verdriet is aan invraiml gekoppeld"; $tags_tabl["vdw"]="wanneer was dat"; $tags_tabl["ver"]="wat gaat u met vergelijking doen"; $tags_tabl["vgl"]="waarmee wordt invraiml vergeleken"; $tags_tabl["vgp"]="welke gesprekspartner is gerelateerd aan invraiml "; $tags_tabl["vgw"]="welke verbinding geldt hier"; $tags_tabl["vlk"]="waar bestaat de vergelijking uit"; $tags_tabl["vls"]="welke vloeistof kun je bewaren met invraiml "; $tags_tabl["vls"]="welke vloeistof kun je koppelen aan invraiml "; $tags_tabl["vnm"]="waar is voornaam naam invraiml van afgeleid"; $tags_tabl["vol"]="wat is het volume van invraiml "; $tags_tabl["vpr"]="is invraiml een virtueel persoon"; $tags_tabl["vra"]="wie heeft de verantwoordelijkheid voor invraiml "; $tags_tabl["vrg"]="heeft u antwoord voor de vraag"; $tags_tabl["vrm"]="welke vorm heeft invraiml "; $tags_tabl["vrv"]="welk vervoermiddel wordt gebruikt"; $tags_tabl["vrw"]="waar verwijst invraiml naar"; $tags_tabl["vrw"]="wat verwacht u van invraiml "; $tags_tabl["vwd"]="wat gebeurt er dan"; $tags_tabl["vwd"]="is er een voorwaarde verbonden aan invraiml "; $tags_tabl["vwd"]="is dit een veronderstelling"; $tags_tabl["vzg"]="waarom maakt u een voorbehoud"; $tags_tabl["weg"]="u bent er vandoor"; $tags_tabl["wet"]="aan welke wet is invraiml gerelateerd"; $tags_tabl["wnm"]="wat neem je waar bij een invraiml "; $tags_tabl["wpn"]="waar wordt invraiml ingezet en voor wie"; $tags_tabl["wrd"]="hoe wreed kan het worden door invraiml "; $tags_tabl["wsc"]="tot welke wetenschap hoort invraiml "; $tags_tabl["wwd"]="meaning of invraiml for you"; $tags_tabl["wwd"]="invraiml houdt voor mij in"; $tags_tabl["wwd"]="werkwoord"; $tags_tabl["xpe"]="wat is het resultaat van invraiml volgens u"; $tags_tabl["xpm"]="wat is het resultaat van invraiml volgens u"; $tags_tabl["xpv"]="wanneer was invraiml aan de orde"; $tags_tabl["xpv"]="Hoe is dat nu"; $tags_tabl["xxx"]="invraiml is een volwassen woord"; $tags_tabl["zal"]="wanneer gaat dit gebeuren"; $tags_tabl["zee"]="bij welke zee ligt invraiml "; $tags_tabl["zee"]="Wat is de relatie tussen de zee en of oceaan met invraiml "; $tags_tabl["zkh"]="welke zekerheid biedt invraiml "; $tags_tabl["znt"]="welke zintuigen zijn hierbij betrokken"; $tags_tabl["znw"]="wat is voor u de betekenis van invraiml "; $tags_tabl["zrg"]="welke type(n) zorg wordt verleend door uiting "; $tags_tabl["ztg"]="welk zintuig is hier aan de orde"; $tags_tabl["zzp"]="is invraiml een zelfstandige zonder personeel"; $tags_tabl["prs"]="de rol die je speelt "; $tags_tabl[merk]="is invraiml bij u bekend"; //////////// $tags_tabl["corpora"]="header"; $corp_tabl[smdm]="kennisdomein,corpora,tekst,woorden "; $corp_tabl[aard]="cbs definitie,economie,sociologie,Kennis,xbot"; $corp_tabl[aiml]="artificial markup language,chatbot,Gesprekspartner,Aiml,conversatie,Kennis,xbot"; $corp_tabl[base]="kennisdomein, gesprekspartner,corpus,host,u,Wiki,Kennis,xbot"; $corp_tabl[berp]="beroepen,u,Wiki,Kennis,gesprekspartner"; $corp_tabl[bolk]="webshop,Bol.com,Gesprekspartner,boeken,producten"; $corp_tabl[bzv1]="bezoekersuiting,mensenkenner,Conversatie,Gesprek,interactie"; $corp_tabl[conv]="conversatie,gesprekspartner,Kennis,xbot"; $corp_tabl[corp]="corpus,cenarioschrijver,chatbot,Gesprekspartner,Corpus,Luisteraar,bezoeker"; $corp_tabl[data]="corpus,index,webeditor,Webpagina,Website,URL,Internet"; $corp_tabl[frq1]="webeditor,Woorden,Website,URL,Internet"; $corp_tabl[ftma]="journalist,Follow the money"; $corp_tabl[gw27]="Grammatica,taalkundige,POS,Zinsbouw"; $corp_tabl[gpt3]="Open.ai,Integraal taalmodel,Davinci"; $corp_tabl[infr]="infrasructuur,webmaster,Architectuur,Bronnen,Internet"; $corp_tabl[intn]="intentie,bezoeker,Context,Domn"; $corp_tabl[knst]="culuur,animator,muziek,kunst"; $corp_tabl[lpzg]="Leipzig universiteit,taalcorpus,taalkundige,taalkennis,Bronnen,Internet"; $corp_tabl[mtsw]="Metselwerk,taalkundige,semaniek,Extra Teksten,Kennis,grammatica"; $corp_tabl[nodes]="knooppunen,taalkunde,semaniek,Kennis,grammatica"; $corp_tabl[muzk]="muziek,animator,radio 2,top2000"; $corp_tabl[pndb]="pandorabot,chatbot,semantiek,grammatica,chatbots"; $corp_tabl[resp]="Reacties,chatbot,Response,Vraag,FAQ"; $corp_tabl[rtst]="radioststation,musici,bands,top2000"; $corp_tabl[rule]="grammaticawebeditor,Constructie,Uiting,Response,Conversatie"; $corp_tabl[smta]="semanta,gesprekspartner,humanoid,Gesprek,Uiting,Conversatie"; $corp_tabl[smts]="taalvormen,semantus,Semantiek,Intentie,Semanta"; $corp_tabl[titl]="wegpaginas,Webeditor,Webpagina,titel,inhoud,gesprek"; $corp_tabl[tlkd]="taalkunde,taalkundige,Semantus,Uiting,Grammatica"; $corp_tabl[tref]="semantische woordvormen,taalkundige,semantiek,grammatica,chatbots"; $corp_tabl[vrag]="vragen,gesprekspartner,Conversatie,Gesprek,interactie,vragen"; $corp_tabl[wiki]="wikipedia,bemiddelaar,Gesprekspartner,wikipedia,xbot"; $corp_tabl[wtvr]="wetenschapper,Wetenschap,Vragen,Academicus"; $tags_tabl[smdm]="kennisdomein "; $tags_tabl[aard]="cbs definitie-economie-sociologie-Kennis-xbot"; $tags_tabl[aiml]="artificial markup language-chatbot-Gesprekspartner-Aiml-conversatie-Kennis-xbot"; $tags_tabl[base]="kennisdomein- gesprekspartner-corpus-host-u-Wiki-Kennis-xbot"; $tags_tabl[berp]="beroepen-u-Wiki-Kennis-gesprekspartner"; $tags_tabl[bolk]="webshop-Bol.com-Gesprekspartner-boeken-producten"; $tags_tabl[bzv1]="bezoekersuiting-mensenkenner-Conversatie-Gesprek-interactie"; $tags_tabl[conv]="conversatie-gesprekspartner-Kennis-xbot"; $tags_tabl[corp]="corpus-cenarioschrijver-chatbot-Gesprekspartner-Corpus-Luisteraar-bezoeker"; $tags_tabl[data]="corpusindexwebeditor-Webpagina-Website-URL-Internet"; $tags_tabl[frq1]="webeditor-Woorden-Website-URL-Internet"; $tags_tabl[ftma]="journalist-Follow the money"; $tags_tabl[gw27]="Grammatica-taalkundige-POS-Zinsbouw"; $tags_tabl[infr]="infrasructuur-webmaster-Architectuur-Bronnen-Internet"; $tags_tabl[intn]="intentie-bezoeker-Context-Domn"; $tags_tabl[knst]="culuur-animator-muziek-kunst"; $tags_tabl[lpzg]="Leipzig universiteit-taalcorpus-taalkundige-taalkennis-Bronnen-Internet"; $tags_tabl[mtsw]="Metselwerk-taalkundige-semaniek-Extra Teksten-Kennis-grammatica"; $tags_tabl[nodes]="knooppunen-taalkunde-semaniek-Kennis-grammatica"; $tags_tabl[muzk]="muziek-animator-radio 2-top2000"; $tags_tabl[pndb]="pandorabot-chatbot-semantiek-grammatica-chatbots"; $tags_tabl[resp]="Reacties-chatbot-Response-Vraag-FAQ"; $tags_tabl[rtst]="radioststation-musici-bands-top2000"; $tags_tabl[rule]="grammaticawebeditor-Constructie-Uiting-Response-Conversatie"; $tags_tabl[smta]="semanta-gesprekspartner-humanoid-Gesprek-Uiting-Conversatie"; $tags_tabl[smts]="taalvormen-semantus-Semantiek-Intentie-Semanta"; $tags_tabl[titl]="wegpaginas-Webeditor-Webpagina-titel-inhoud-gesprek"; $tags_tabl[tlkd]="taalkunde-taalkundige-Semantus-Uiting-Grammatica"; $tags_tabl[tref]="semantische woordvormen-taalkundige-semantiek-grammatica-chatbots"; $tags_tabl[vrag]="vragen-gesprekspartner-Conversatie-Gesprek-interactie-vragen"; $tags_tabl[wiki]="wikipedia-bemiddelaar-Gesprekspartner-wikipedia-xbot"; $tags_tabl[wtvr]="wetenschapper-Wetenschap-Vragen-Academicus"; $tags_tabl[taal]="Waar wordt de taal gesproken"; $tags_tabl[humanoid]="Representatie van invrberp"; $tags_tabl[robot]="Representatie van invrxbot"; $tags_tabl[telefoon]="31-6-48078750"; $tags_tabl[xbot]="Representatie van invrdvce"; $tags_tabl[employees]="header"; $tags_tabl[ondersteuner]="Representatie van Webeditor- Webmaster- taalkundige- vertaler- leraar"; $tags_tabl[account]="invrbedr een account laten aanmaken"; $tags_tabl[vacatures]="Waar kan ik de vacatures van invrbedr vinden"; $tags_tabl[acties]="Waar kan ik een overzicht vinden van de producen van invrbedr"; $tags_tabl[geschiedenis]="Waar kan ik meer informatie vinden over de geschiedenis van invrbedr"; $tags_tabl[folders]="Waar kan ik de producten vinden van invrbedr"; $tags_tabl[bedrijfsgegevens]="Wat zijn de bedrijfsgegevens van invrbedr"; $tags_tabl[klachten]="Hoe kan ik een klacht indienen bij invrbedr"; // print_r($tags_tabl); ?> //////////////////////////////////