Architectuur en gebruik van Semanta
Korte uiteenzetting over de architectuur en de implementatie van de Semanta functies.
Semanta Tel:+31-162-313323 of International +1-514-331-0572

alpha versie 15.04.02 Semanta is de handelsnaam waaronder Lingvistica taalkundige producten en diensten levert.Semanta bestaat uit een MySql database, PHP scripts, HTML pagina's, Java scripts en tekstuele toelichtingen. De site heeft als voertaal Nederlands, maar kan ook andere talen als voertaal hanteren. De architectuur biedt de mogelijkheid voor oneindig veel talen. Op dit moment hanteert Lingvistica de talen die door onze klanten gevraagd zijn in de afgelopen periode en de talen die ondersteund worden door Microsoft (Bing translate) en Google. Zo vindt u Bing translate op de tekstuele onderdelen en eigen vertalingen voor de gebruikerskoppelingen.

De gebruikerslaag in de Semantastack bestaat uit de browser waarmee de bezoeker van een website verbonden is met de informatie die in de website aanwezig is. In "gesprek" met de virtuele gesprekspartner kan een min of meer menselijke conversatie gevoerd worden. De functionaliteit van Semanta wordt in de front gebruikt via de website van de Semanta-klant.

De kern van Semanta wordt gevormd door de functies die door de webmaster ingezet kunnen worden. De functionaliteit is geimplementeerd in back van het systeem en omvat de Lingvistica taalkundige bronnen en Semantafuctionaliteit. In een aantal gevallen zullen externe (niet-Lingvistica) taalkundigen ingezet worden voor talen waarvoor de eigen expertise ontbreekt.