Program O AIML PHP Chatbot
Eisenpakket Semanta Lingvistica heeft voor Semanta een eisenpakket opgesteld dat onderverdeeld is in kwaliteit per functie en beschrijvende eisen.

Functie
Analyseren
Spreken
Creatie
Ondersteunen
Onderwijzen
Vertalen
Kwaliteit
Niv. 8
Niv. 6
Niv.7
Niv.8
Niv.5
Niv. 6


Onderstaande teksten geven een indruk van de functionaliteit van Semanta en de uitgangspunten en beschrijvende eisen die daaraan ten grondslag liggen.
Functionaliteit
Iedere website bevat zinvolle informatie.
Semanta gebruikt internet als bron om van een website een tekstbestand te maken dat vervolgens als corpus met een taal gekoppeld wordt zodat het corpus aan een kennisgebied kan worden toegevoegd om uiteindelijk door een gesprekspartner te worden gepresenteerd in zijn conversatie met de bezoeker van die website.
Ieder onderdeel van een website kan gepresenteerd worden als onderwerp van een gesprek.
Semanta gebruikt de in het tekstbestand aanwezige informatie in URL en TITLE lijnen om gespreksonderwerpen te formuleren waaruit de gesprekspartner kan putten om de aan hem gestelde vragen of aangeboden uitingen te analyseren en een reactie te formuleren.
Ieder onderwerp van gesprek wordt gedeeld met virtuele gesprekspartner.
Semanta heeft een aantal virtuele gesprekspartners in het leven geroepen om de reeds aanwezige kennis te ontsluiten.
Iedere gesprekspartner heeft kennis beschikbaar over een of meer kennisgebieden.
Semanta heeft op basis van de beschikbare corpora een aantal kennisgebieden gedefinieerd. Ieder kennisgebied omvat een of meer corpora.
Iedere website heeft precies een corpus
Semanta is in staat de tekst in een corpus te duiden op taal en onderwerp en legt relaties tussen woordvormen en corprora.
Top of Page