Bij de digitale balie
  
gebeuren
een onverwachte kerst
Onder de ombu-boom
Exotisch

voor


BEGIN 2021-09-16 23:59:28 0#2
I can tell you a lot of thing. Practice remains the best teacher. So say something or tap something and learn to know Semanta .


Semantusvoor
Hoe verhoudt voor
zich met of tot
... betekent

Wetenschapsvragen en voor

Chemie, innovatie, veiligheid, toelating, duurzaamheid, risico-analyse
De mensheid maakt nieuwe stoffen voor allerlei toepassingen. Iedere seconde wordt één nieuwe stof toegevoegd aan de 65 miljoen die inmiddels geregistreerd zijn. Hoe zorgen we er voor dat alleen veilige stoffen worden toegelaten tot de markt?
Veiligheid voor gezondheid en milieu van nieuwe stoffen is uitermate relevant voor een toekomstige veilige samenleving en voor duurzame ontwikkeling. Vandaar dat dit onderzoek grote meerwaarde heeft voor een duurzame en circulaire economie. Zie voor verde


Gebiedsontwikkeling, klimaat, ruimtelijke, ordening
Hoe gaan we (meerlaags) waterbeheer vormgeven voor zowel waterveiligheid als zoetwatervoorziening?
Uit de SKIA IenM Hoe combineren we een geschikt vestigingsklimaat voor de kennis- en businesseconomie (rood) met noodzakelijke eisen voor leefbaarheid en duurzaamheid (groen)


Gebiedsontwikkeling, klimaat, ruimtelijke, ordening
Hoe gaan we (meerlaags) waterbeheer vormgeven voor zowel waterveiligheid als zoetwatervoorziening?
en met maatregelen om onze delta slim voor te bereiden op het wassende water e
voorEr is geen Grammatica entry voor

engels

EINDE 2021-09-16 23:59:30