Bij de digitale balie
  
gerrit
op toonhoogte muziekeditie
Speenkoord met naam
jongensnaam

materialen


BEGIN 2021-09-16 23:06:33 0#1
I can tell you a lot of thing. Practice remains the best teacher. So say something or tap something and learn to know Semanta .


Semantusmaterialen
Hoe verhoudt materialen
zich met of tot
... betekent

materialen
Materiaal is een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof bestemd om verwerkt te worden tot bruikbare producten
Een materiaal is dus een stoffelijke zaak geselecteerd op basis van zijn eigenschappen met het oog op een bepaalde toepassing
De term materiaal wordt gewoonlijk alleen gebruikt als de verwerkte stof nog aan te wijzen is in onderdelen van het eindproduct
Anders spreekt men eerder van grondstof of ingrediënt
Materialen worden gebruikt als bouwmateriaal bij de ambachtelijke en industriële productie van goederen en in de beeldende kunst als uitgangsmateriaal bij het creëren van kunstvoorwerpen

Wetenschapsvragen en materialen

antiveroudering, constructie, Materialen
Is het mogelijk om "anti-ageing" materialen te ontwerpen om in de toekomst duurzamer en veiliger te kunnen bouwen?
Door veroudering van materialen kunnen materialen en constructies kapot gaan.


windenergie, Offshore, Materialen
Kunnen nieuwe materialen of betere kennis over materialen tot een doorbraak leiden in offshore windenergie?
In huidige windturbines is een duidelijke voorkeur voor het gebruik van bepaalde materialen


windenergie, Offshore, Materialen
Kunnen nieuwe materialen of betere kennis over materialen tot een doorbraak leiden in offshore windenergie?
zoals staal voor de torens en composieten voor de bladen. De veroudering van deze materialen door b.v. vermoeiing onder belasting


windenergie, Offshore, Materialen
Kunnen nieuwe materialen of betere kennis over materialen tot een doorbraak leiden in offshore windenergie?
slijtage en corrosie is niet vo
materialenEr is geen Grammatica entry voor

engels
onderwerp

EINDE 2021-09-16 23:06:35