Bij de digitale balie

Praat met semantus en leer natuurlijk te converseren met Semanta.

BEGIN 2021-09-26 11:59:02 
economisch
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen macro-economie waar vragen naar voren komen over de nationale en wereldwijde economie zoals werkloosheid inflatie en rentestanden meso-economie en micro-economie over het gedrag van bedrijven en consumenten

macro-evolutieCHBT
Start talking with Taalbot. Still learning...

Language bot
Text analysis and automatic generation of questions based on a single wordform

Before DBLE KEY macroevolutie DBLE VAL 2
MTSW WORD
////////END OF SEGMENTATIE //////////////////////////
///////BEGIN OF SEGMENTAANALYSE //////////////////////////
SGMT LNGT macroevolutie SGMT TEXT
Summary