Bij de digitale balie
  
bestaan
Met de term bestaan wordt het er zijn van een bepaalde entiteit aangeduid

bestaan


BEGIN 2021-09-17 00:29:10 0#4
I can tell you a lot of thing. Practice remains the best teacher. So say something or tap something and learn to know Semanta .


Semantusbestaan
Hoe verhoudt bestaan
zich met of tot
... betekent

bestaan
Met de term bestaan of existentie wordt het 'er zijn' of existeren van een bepaalde entiteit aangeduid
Existentieel is het bijbehorende bijvoeglijk naamwoord
In de natuurlijke taal wordt de term "bestaan" vaak gebruikt als synoniem voor "het er zijn" van élke entiteit ook van abstracta
Het is heel gewoon om te zeggen "er bestaat een getal drie dat de wortel is van negen"
Binnen de ontologie de zijnsleer bestaan er verschillende opvattingen over het gebruik van de term

Wetenschapsvragen en bestaan

priemgetal
Bestaan er getallenstelsels zonder priemgetallen
Wij leven en werken met het decimale stelsel en door deze keuze bestaan er priemgetallen . Maar je kan ook kiezen voor tellen van 0 tot en met de 7. Omdat de 8 en de 9 niet bestaan spring je daarna over op 10. Kortom: het huidige priemgetal 19 zou dan ni


gezondheid, Bestaan, Leven, overlijden
Is er bewijs voor het bestaan van de ziel als entiteit die losstaat van het fysieke lichaam?
een vraag die voor iede mens relevant is en waar sinds mensenheugenis al het hoofd over gebroken wordt. Binnen verschillende stromingen


gezondheid, Bestaan, Leven, overlijden
Is er bewijs voor het bestaan van de ziel als entiteit die losstaat van het fysieke lichaam?
filosofieen en reliegies bestaan er theorieen over. Een vraag waarop het antwoord de mens zijn visie op leven en dood
bestaanEr is geen Grammatica entry voor

engels
organisatie
heden
onderwerp
prc
wwd
znw

EINDE 2021-09-17 00:29:12