2021-10-26 05:14:58
Aantallen SELECT * FROM base order by `rchs` asc 944 SQL
Gesprekspartner

3.234.211.61
INVR CORP semanta INVR LGRM 237
CORP semanta START nederlands DIRECTORY data
NUMBER OF TEXTFILES FOR semanta 239

AANTAL BASE ENTRIES 239
lnk00416.dat
238./data/semanta/lnk00416.dat 4532
theurl.semanta./data/semanta/lnk00416.dat 4532
theurl.semanta./data/semanta/lnk00416.dat
thetitle.ongeveer 463.000 zoekresultaten.digischool.nldigischool . voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs.digischool.nl is ht platform voor en door docenten uit het primair en voortgezet onderwijs. met ruim 200.000 leden is digischool de grootste onderwijs community van nederland..results from digischool.nl.communities.hieronder vindt u een lijst van communities en vaklokalengratis lidmaatschap.gratis lidmaatschap . digischool. digischool.nl is htpagina 2.digischool . voor docenten in het primair en voortgezet inloggen.sign in . digischool. digischool.nl is ht platform voor enengels.neem contact op met de lokaalbeheerder. digischool verzorgtmuziek.welkom in het vaklokaal muziek@utr@ op deze plek kun je o.a.digischool.comdigischool.com . global platform for the access to education.digischool is a pioneer of digital education in france as it was created in 2005. it now represents. . more than 3 million community members . 1 million app downloads . more than 200 institutional partnerships . a team of 43 people. digischool.com is an international platform for the access to education..digischool.nlschoolschool . digischool.digischool.nl is ht platform voor en door docenten uit het primair en voortgezet onderwijs. met ruim 200.000 leden is digischool de grootste onderwijs community van nederland..wp.digischool.nlvaklokalen . digischool.03.12.2008 digischool verzorgt online lesmateriaal voor leerlingen en docenten. wp.digischool.nlengelsoefenenengels » oefenen . digischool.digischool verzorgt online lesmateriaal voor leerlingen en docenten. .digischool.nlmuvaklokaal muziek . digischool.ruim opgezette site. de meest uiteenlopende aspekten van muziek benaderend. van muziekinstrumenten. muziektheorie. muziek. en dansstijlen. nationale volksliederen tot plug.ins en geluid op internet..wp.digischool.nllatijnlatijn . digischool.welkom in het vaklokaal latijn@utr@ links op deze pagina vind je. tips. info. oefening. voorbeelden. handige links deze en andere info over de latijnse taal en literatuur.wp.digischool.nlduitsduits . digischool.welkom@utr@ het vaklokaal duits gaat verder op .duits.de . zowel voor leraren als voor leerlingen@utr@ kijk dus daar@utr@ alleen voor literatuur moet je nog even hieronder klikken op de special@utr@ongeveer 463000 zoekresultatendigischoolnldigischool . voor docenten in het primair en voortgezet onderwijsdigischoolnl is ht platform voor en door docenten uit het primair en voortgezet onderwijs met ruim 200000 leden is digischool de grootste onderwijs community van nederlandresults from digischoolnlcommunitieshieronder vindt u een lijst van communities en vaklokalengratis lidmaatschapgratis lidmaatschap . digischool digischoolnl is htpagina 2digischool . voor docenten in het primair en voortgezet inloggensign in . digischool digischoolnl is ht platform voor enengelsneem contact op met de lokaalbeheerder digischool verzorgtmuziekwelkom in het vaklokaal muziek@utr@ op deze plek kun je oadigischoolcomdigischoolcom . global platform for the access to educationdigischool is a pioneer of digital education in france as it was created in 2005 it now represents. . more than 3 million community members . 1 million app downloads . more than 200 institutional partnerships . a team of 43 people digischoolcom is an international platform for the access to educationdigischoolnlschoolschool . digischooldigischoolnl is ht platform voor en door docenten uit het primair en voortgezet onderwijs met ruim 200000 leden is digischool de grootste onderwijs community van nederlandwpdigischoolnlvaklokalen . digischool03.12.2008 digischool verzorgt online lesmateriaal voor leerlingen en docenten wpdigischoolnlengelsoefenenengels » oefenen . digischooldigischool verzorgt online lesmateriaal voor leerlingen en docenten digischoolnlmuvaklokaal muziek . digischoolruim opgezette site. de meest uiteenlopende aspekten van muziek benaderend van muziekinstrumenten. muziektheorie. muziek. en dansstijlen. nationale volksliederen tot plug.ins en geluid op internetwpdigischoolnllatijnlatijn . digischoolwelkom in het vaklokaal latijn@utr@ links op deze pagina vind je. tips info oefening voorbeelden handige links deze en andere info over de latijnse taal en literatuurwpdigischoolnlduitsduits . digischoolwelkom@utr@ het vaklokaal duits gaat verder op duitsde . zowel voor leraren als voor leerlingen@utr@ kijk dus daar@utr@ alleen voor literatuur moet je nog even hieronder klikken op de special@utr@./data/semanta/lnk00416.dat 4532
thetitle.ongeveer+463.000+zoekresultaten.digischool.nldigischool+.+voor+docenten+in+het+primair+en+voortgezet+onderwijs.digischo./data/semanta/lnk00416.dat
lnk00417.dat
239./data/semanta/lnk00417.dat 26
theurl.semanta./data/semanta/lnk00417.dat 26
theurl.semanta./data/semanta/lnk00417.dat
thetitle../data/semanta/lnk00417.dat 26
thetitle../data/semanta/lnk00417.dat

LINE CNTR 4
WRDS CNTR 326044
Ratio of unique words 0.00%
UNIQUE WORDS 1
Is er wat gebeurd hier 0 UNIQ WORDS 1
UNIQUE START 1
UNIQUE FOR 1
USEFUL FOR semanta LENGTH IS 4 or longer 0
Utterance
Corpus
Chatbot
Startpunt

BUILDING URL KNOWLEDGE TOOK 0.038 secondes
0
Processed 0 lines per second.