Lingvistica's Data Handling
Bij de digitale balie
Uw website kan voorkomen in onze kennisdomeinen.
Mocht u niet vermeld willen worden op onze websites kunt u dat melden aan ed@semanta.nl of bellen via +31-6 4807 8750 en wij zullen u gegevens niet meer tonen.

CORPORA
Lingvistica heeft ten behoeve van Semanta van een aantal organisaties de websites geconverteerd van websites naar corpora voor de opleiding van virtuele gesprekspartners en chatbots.
KENNISDOMEIN
De corpora zijn samengebracht in kennisdomeinen
GESPREKSPARTNER
Aan iedere gesprekspartner zijn een of meer kennisdomen toegewezen. Gesprekspartners hebben toegang tot een of meer kennisdomenen.
Het merendeel van de gesprekspartners zullen fungeren als humanoids.
Naast gesprekspartners onderscheiden wij chatbots die onderdelen van het IoT vertegenwordigen.
Digitale medewerkers die als virtuele helpers fungeren