Semanta

Semanta's digital representation

Please say or type your utterrance of uiting
     
Het is 9:21:45 op donderdag 05-08-2021
Goede morgen Een nieuwe dag met nieuwe kansen. Wat gaat u vandaag doen

INVR VGPT semantus INVR GRAM comBeantwoording vragen.
-Verwerken
onder
nder atakanl? turkish
onder
onder
macedonie onder cassansder egypte onder ptolemeus perzie onder
onder druk. maar ferguson steunt hem van gaal onder druk.
onder druk. maar ferguson steunt hem van gaal onder druk.
onder druk. maar ferguson steunt hem van gaal onder druk.