Semanta

Semanta's digital representation

Please say or type your utterrance of uiting
     
Het is 10:03:33 op donderdag 05-08-2021
Goede morgen Een nieuwe dag met nieuwe kansen. Wat gaat u vandaag doen

INVR VGPT semantus INVR GRAM comBeantwoording vragen.
-Verwerken
infrastructuur
grote infrastructuur uit-sluiten
virtuele infrastructuur op
beheer
8.25denieuwe staatssecretaris van infrastructuur en
0.07staatssecretariswilma mansveld domein=infrastructuur
4. staatssecretaris wilma mansveld van infrastructuur
THE_TITLE:Bezuinigingen infrastructuur onduidelijk