Semanta

Semanta's digital representation

Please say or type your utterrance of uiting
     
Het is 9:18:38 op donderdag 05-08-2021
Goede morgen Een nieuwe dag met nieuwe kansen. Wat gaat u vandaag doen

INVR VGPT semantus INVR GRAM comBeantwoording vragen.
-Verwerken
betekenis
structuur en betekenis
betekenis
betekenis
Taal is de inhoud van onze woorden. Bij een taalstoornis weet je naaste wel wat ze wil zeggen, maar kan ze de woorden ervoor niet vinden omdat ze de betekenis ervan kwijt is. Dat gaat dieper dan even niet op een woord kunnen komen dat op het puntje van je tong ligt. Als de betekenis weg is, komt deze niet meer terug. Je naaste zal het juiste woord niet meer vinden. Doordat je naaste de betekenis niet meer weet, begrijpt ze jou ook niet als je het woord voor haar vindt of zelf gebruikt. Ze krijgt geen beeld bij jouw wo
nl/De-betekenis-van-taal De betekenis van taal
Met lange tanden eten betekent natuurlijk niet dat je tanden ineens heel lang zijn. Het betekent dat je het eten niet lekker vindt en er lang over doet. Hieronder staat een lijst met meer spreekwoorden en hun betekenis. Je kunt de lijst gebruiken om de betekenis van de spreekwoorden te onthouden en om de oefenopgaven op de website goed te maken.
De betekenis van staatsburgerschap wijkt af van de betekenis van nationaliteit. Het staatsburgerschap houdt onder andere in dat de staat de toegang tot zijn grondgebied niet mag weigeren. Staatsburgerschap geeft een burger bepaalde rechten en plichten, zoals bijvoorbeeld het recht om deel te nemen aan het politieke proces in een land (kiesrecht) en eventueel de aanspraak op medische en sociale voorzieningen. Een staat verschaft bescherming aan zijn staatsburgers in het buitenland in de vorm van diplomatieke bijstand, als ze houder zijn van een paspoort of identiteitsbewijs van het land. Het begrip nationaliteit duidt aan dat iemand deel uitmaakt van een gemeenschap met een nationale identiteit, zoals een gemeenschappelijke etniciteit en cultuur.