Semanta

Semanta's digital representation

Please say or type your utterrance of uiting
     
Het is 10:37:28 op donderdag 05-08-2021
Goede morgen Een nieuwe dag met nieuwe kansen. Wat gaat u vandaag doen

INVR VGPT semantus INVR GRAM comBeantwoording vragen.
-Verwerken
aantal
aantal
juiste aantal toetsen
asielzoekers
het aantal juristen dat zich geregistreerd heeft het aantal vragen
Evenveel = 1) Een gelijk aantal 2) Gelijk 3) Gelijke hoeveelheid 4) Hetzelfde aantal 5) Idem 6) In gelijke mate 7) Net zo veel 8) Onbepaald telwoord 9) Uniform 10) Zoveel 11) zozeer
Groot aantal scheepswrakken gevonden in Hoornse Hop ...historiek.net groot-aantal-scheepswrakken-gevonden-...
monetair