Semanta en de wereld
Semanta communiceert met de bezoeker die als webeditor fungeert om de basisvaardigheden aan de chatbot te onderwijzen.
De conversatie wordt verondersteld te bestaan uit een willekeurige uiting die geinterpreteerd wordt door Semantus.